Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zůbek, Antonín, 1976-


Citace: Procházka, R. - Zůbek, A.: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12. - 15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7. - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 1, s. 189-208
Citace: www(Archaia Brno), cit. 14. 12. 2012
Narozen 7. 9. 1976 ve Zlíně. Mgr., archeolog, zaměřený na archeologii středověkých měst.