Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Katovská, Jitka


Citace: Katovská, Jitka ... [et al.]: Z receptáře našich předků : lidová strava čtyř regionů: jižní Čechy, jižní Morava, Vysočina, Dolní Rakousko = Aus den Rezeptbüchern unserer Vorfahren : traditionelle Küche in vier Regionen: Südböhmen, Südmähren, Vysočina, Niederösterrech, 2020
Citace: www(Muzeum Vysočiny Třebíč), cit. 1. 10. 2020
Citace: www(Univerzita Karlova, Repozitář závěrečných prací), cit. 1. 10. 2020
Mgr., etnografka, muzejní pracovnice. Vystudovala pomocné vědy historické a archivnictví.