Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Frolíková-Kaliszová, Drahomíra, 1958-

Bände: Kaliszová, Drahomíra, 1958-
Bände: Frolíková, Drahomíra, 1958-

Citation: Její: Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010. - Archaeologia historica, 36 (2011), č. 1, s. 177-191
Citation: www(Souborný katalog Masarykovy univerzity), cit. 26. 10. 2011
Citation: www(Katalog Vědecké knihovny v Olomouci), cit. 26. 10. 2011
Citation: www(Akademie věd ČR. Archeologický ústav), cit. 26. 10. 2011
Narozena 6. 2. 1958 ve Zlíně. PhDr., historička a archeoložka, zaměřená na archeologii středověku.