Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Chlíbec, Jan, 1953-


Citace: Pěší zóna 9/2001, str. 93
Citace: Miroslav Šmied (ed.).: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2003-2013. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2013.
Narozen 11. 7. 1953 v Praze. Historik umění, práce z oboru zejména středověkého a renesančního umění, zejména sochařství.