Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Janák, Dušan, 1979-


Citation: Dušan Janák: Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy
Narozen 1979. Sociolog, zabývá se dějinami sociálního myšlení, sociální filozofií a filozofií sociálních věd.